Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği

Sağlık sisteminde mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılmasınısağlamak ve sağlık hizmet kalitesini arttırmak için yeni kaynak geliştirmeyöntemleri üzerinde araştırmalar yapmak, sağlık tesislerinde stratejik planlama,finans yönetimi, bütçeleme, yönetim muhasebesi, müşteri ilişkileri yönetimi,insan kaynakları yönetimi ile denetim çalışmalarının etkinleştirilmesini vegeliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sağlık harcamalarının disiplinaltına alınması, sağlık tesislerinin gelir gider dengeleri, sağlık hizmetlerindeyeni pazarlama stratejileri, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve sağlığıngeliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak için başta Sağlık Bakanlığı olmaküzere ilgili bakanlıklar ve kurumlara önerilerde bulunur ve çalışmalara destekverir.