Sağlıkta Bilişim ve Teknoloji Derneği

Sağlık sisteminde mevcut bilgi ve teknoloji sistemlerinin etkili ve verimli kullanılması sağlamak ve sağlık hizmet kalitesinin dünya standartlarına ulaşması için inceleme,öneri yeni teknoloji gelişimi için çalışmalar yapmak , sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak maksadı ile kamu ve özel sektörü bir araya getirmek ve ülke kaynaklarını daha verimli kulanmak için kamu ve özel sektör temsilcilerinin üye oldugu sivil toplum kuruluşudur.