Derneklerimiz

1- Bilinçli İlaç ve AR-GE İnovasyon Derneği
2- Sağlıkta Bilişim ve Teknoloji Derneği
3- Sağlığın Geliştirilmesi Derneği
4- Çalışan Kadınlar Derneği
5- Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği